f_f_f_ „fiatalok feketén-fehéren” 2008

Felhívás
Kétlépcsős, országos építészeti pályázat és kiállítás a Magyar Építőművészek Szövetsége rendezésében
 
 
 
cél:
 A 2006-ban elindított, és sikeres vándorkiállítássá vált f_f_f_2006 hagyományteremtő folytatása.
 
 A fiatal (20-40 éves) magyar építészek tevékenységének bemutatása, a legszínvonalasabb építészeti művek, munkák alapján.
 
Fontos cél egy külföldön is bemutatható professzionális kiállítási anyag létrehozása is.
 
megvalósítás:
 A pályázat nyilvános és meghívásos egyaránt.
 
 Az I. lépcsőben pályázni kell a II. lépcsőben megrendezendő kiállításon való részvételre. Pályázni személyenként (v. irodánként) maximum 3-3 művel lehet. A pályázatot a MÉSZ elnöksége által megszavazott bizottság* bírálja el (akik egyben a meghívottak személyére is javaslatokat tehetnek).
 
 A II. lépcsőben megrendezett kiállításra kiválasztott művek, munkák végleges dokumentálása egységes kivitelben, minőségi tipográfiával és képi megjelenítéssel készül majd. A kiállítás először a 2008-as „Építészet Hónapja” keretében kerül bemutatásra.
 
menetrend:
 a pályázat meghirdetésének kezdete: 2008. március 3.
 a pályázat beadása (I. lépcső):
 
 személyesen: 2008. április 28-30.
(hétköznaponként 9-16 óra között a MÉSZ titkárságán, 1088 Budapest, Ötpacsirta u 2.)
             postán: 2008. április 30-i beérkezéssel.
             (postacím: MÉSZ, 1088. Budapest, Ötpacsirta u 2.)
 
eredményhirdetés (I. lépcső): 2008. május19.
a pályázatok bemutatása, kiállítása (I. lépcső): 2008. május 19-30.
 
a kiállítási anyag elkészítése (II. lépcső): 2008. szeptember 15.-ig
a pályázatok bemutatása, kiállítása (II. lépcső): 2008. október
 
követelmények:
Minden pályázónak (egy személy, vagy iroda) maximum 3 db, azonos formátumú pályázati lapot kell beadnia (laponkét 1-1 pályaművel). Egy pályaművet (elképzelhető több alkotós pályamű is) hosszában félbevágott A/1 (297x840mm) méretű, álló formátumú habkartonra kell felkasírozni.
 A lapok fekete, vagy fehér háttérrel, valamint fekete-fehér fotók felhasználásával, összeszerkesztett, nyomtatott formában kerüljenek a tablókra! A felkasírozandó művek technikai kivitelezése kötetlen, de fontos a jól megérthető képi megjelenítés (természetesen a jó grafikai színvonal és a korrekt műszaki megjelenítés), és a kevés, de informatív szöveg is. (A tablókra kerülhet a pályázó egy-két megjegyzése a mű megvalósulási körülményeiről, különleges személyes kötődéseinek okairól. A pályázati tablók magyar nyelvűek.) A formailag hibás pályázat kiesik a bírálati folyamatból.
 
 A beadott munkák lehetnek megvalósult művek, vagy meg nem valósult munkák is. Előtérbe helyezendő a megépült munkák bemutatása, de bármilyen korábban díjazott, előremutató, színvonalas terv, építészeti mű is beadható (kivétel az f_f_f_2006-os kiállításon részt vett tervek).
 
 A tabló(k) mellékleteként, A/4-es lapon, beadandó a pályázó(k) adata(i) is (név (cégnév), cím, e-mail, telefon)!
 
„díjazás”:
 Minden formai követelménynek eleget tett pályázat az I. lépcsőben kiállításra kerül (tervezett helyszín: Építészek Háza, Budapest, Ötpacsirta u. 2.). A kiválasztott pályázatok (tablók) művei a II. lépcsőben nemzetközi kiállításra alkalmasan feldolgozásra kerülnek, katalógussal együtt (amelyben az alkotók fényképe és rövid életrajza is szerepel majd).
 A kiválasztottak amennyiben nem MÉSZ tagok, felvételt nyerhetnek a MÉSZ-be, és két évig tagdíjmentesek lesznek.
 
 
* bíráló bizottság:
           
            Reischl Gábor                     az f_f_f_ főkurátora
Csontos Györgyi                  kurátor, a MÉSZ elnökségének tagja
Kalmár László                     az f_f_f_2006 kiállítás egyik résztvevője, a MÉSZ
alelnöke
           
           
            Czigány Tamás,
            Dévényi Tamás,
            Getto Tamás,
            Rudolf Mihály,
            Vesmás Péter                      építészek
 
A felmerült kérdésekkel kapcsolatban megkereshető:
Csontos Györgyi (e-mail: csontos.gyorgyi@ymmfk.szie.hu)
 
                                                                                              Kálmán Ernő
                                                                                              a MÉSZ elnöke

<< vissza  


Tizenkét kõmíves – építész portréfilmek az Építész Pincében
2007. október 10. (szerda), 18 óra:
Vendégek: Golda János – Török Ferenc
Moderátor: Gerle János (Országépítõ)

FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR ÉPÍTÕMÛVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK
CSÜTÖRTÖKI ISKOLA
faluszemináriuma a MÉSZ székházban

  megjelent a 2007/5 szám.

  megjelent a 2007/6 szám.

Hauszmann-díj 2007

f_f_f_ „fiatalok feketén-fehéren” 2008

Tavaszi Építészeti Fesztivál
a MÉSZ szervezésében, 2008 márciusában
Mies van der Rohe díj kiállítás, Finn építészeti kiállítás, Építészeti Kongresszus, Ybl Miklós díj átadás és kiállítás

Táj, templom, szobor

EGYHÁZ ÉS ÉPÍTÉSZET KORTÁRS REFORMÉRTELMEZÉSEK

Belsõ-Ferencváros új súlyvonalai
Ráday Kult2ucca - A turisztikai-kulturális negyed jövõje
Ötletpályázat

„Belsõ Ferencváros új súlyvonalai - ”
Ráday Kult2ucca – a turisztikai-kulturális negyed jövõje
Összefoglaló jelentés