«vissza   nyomtatás
 

f_f_f_ „fiatalok feketén-fehéren” 2008EGYHÁZ ÉS ÉPÍTÉSZET KORTÁRS REFORMÉRTELMEZÉSEK

A MÉSZ, a MÉ és a Ráday Könyvesház akkreditált szakmai konferenciája

2008. október 2-3. (csütörtök-péntek)
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, IX. Ráday utca 28.

 

Október 2. csütörtök
     

REFORM: A KÖZÖSSÉGI TÉRSZEMLÉLET MINT AZ ÉPÍTÉSZETI MEGÚJULÁS ALAPJA
(moderátor: Rozsnyai József)

9.00-9.35   Orbán János: A 18. századi Erdély református templomépítkezéseirõl
9.35-10.10  

Róka Enikõ: Centralizáló törekvések a protestáns templomépítészetben
16-19. század

10.10-10.45   Krähling János: az 1999-2007 között épült hazai evangélikus templomokról
10.45-11.20   Lõrincz Zoltán: Református templomépítészet 1990 után
     
Szünet – (20 perc)
     
11.40-12.15   Vámos Dominika: Katolikus modern. Rudolf Schwarz (1897-1961) építészeti szemléletérõl
12.15-12.50   Csáki Tamás: Modernitás, monumentalitás, liturgikus reform. Árkay Aladár és Bertalan templomai, templomtervei 1930 körül
     
Ebédszünet
     
14.00-14.35   Lantos Edit: Három-négy egyszerû pasztellszín. A II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek hatása a templomokra és a templomba járókra
14.35-15.10   Dóczi Erika: „Míg kövekbõl templomot emelnek, kövekként maguk is templommá épüljenek…”. Szakrális építészet Magyarországon 1945-1989
15.10-15.45   Kálmán Peregrin: Kortárs építészet (és képzõmûvészet) viszonya a katolikus liturgiához
     
Október 3. péntek
     
TRADÍCIÓ – KELET ÉS NYUGAT
(moderátor: Szegõ György)
9.00-9.25   Terdik Szilveszter: Hagyományok metszéspontjában. Magyar görög katolikus templomok a 20. században
9.25-9.50   Csanády Gábor: Hodász két temploma. Jegyzetek a szakralitás és a regionalizmus margójára
9.50-10.15   Balázs Mihály: kortárs görög katolikus templomok
10.15.-10.40   Vukoszávlyev Zorán: Hagyomány a kortárs szakrális építészetben
10.40-11.05   Oszkó Ágnes: Régi és új térszerkezet Baumhorn Lipót zsinagógáiban. A Páva utcai épület múltja és jelene
     
Szünet (20 perc)
     

KORTÁRS PURITANIZMUS
(moderátor: Szegõ György)

11.25-11.50   Tatai Mária: A nyitottság minõsége. Változások a szakrális tér és a természet kapcsolatában
11.50-12.15   Klein Rudolf: Kortárs zsinagógák történelmi összefüggésben
12.15-12.40   Ulrich Knufinke: A drezdai és a müncheni zsinagóga
     
Ebédszünet
     
PANNONHALMA
(moderátor: Szegõ György)
13.30-14.00   Fehérváry Jákó: A pannonhalmi Bazilika belsõ felújítása, átalakítása a bencés közösség szemszögébõl
14.00-14.30   Németh Katalin: A Pannonhalmi Apátság rekonstrukciója
14.30-15.00   Somorjay Sélysette: Reform és térértelmezés tradicionális terekben
     
Szünet (10 perc)
     

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÉLGETÉS
(Moderátor: Somogyi Krisztina)

15-10-15.25   Rozsnyai József vetített képes bevezetõje a kortárs hazai templomépítészetrõl
15.25-15.30   Orbán György a térhasználatról – a hívõk, a gyülekezet szempontjai
15.30-15.45   Kálmán Ernõ vitaindítója az egyházi építészet aktuális kérdéseirõl
15.45-17.30  

Beszélgetés.
Résztvevõk: Kálmán Ernõ, Nagy Tamás, Rozsnyai József, Somorjay Sélysette, Szegõ György, Vukoszávlyev Zorán

     

A konferencián való részvétel naponta 2-2 kreditpontot jelent!
Részvételi díj: 2.000 Ft / nap
A Magyar Építõmûvészet folyóirat elõfizetõi és a kreditpontot nem igénylõk számára ingyenes

Jelentkezni a konferencia napján a helyszínen lehet

 
OKTÓBER 2-3-4
II. KÖNYVES HÉTVÉGE A RÁDAY UTCÁBAN
ÉPÍTÉSZETI KÖNYVEK NAGY VÁLASZTÉKBAN A MÉSZ SÁTRÁBAN