«vissza   nyomtatás
 

f_f_f_ „fiatalok feketén-fehéren” 2008f_f_f_ „fiatalok feketén-fehéren” 2008
Felhívás
Kétlépcsõs, országos építészeti pályázat és kiállítás a Magyar Építõmûvészek Szövetsége rendezésében


cél:
A 2006-ban elindított, és sikeres vándorkiállítássá vált f_f_f_2006 hagyományteremtõ folytatása.

A fiatal (20-40 éves) magyar építészek tevékenységének bemutatása, a legszínvonalasabb építészeti mûvek, munkák alapján.

Fontos cél egy külföldön is bemutatható professzionális kiállítási anyag létrehozása is.

megvalósítás:
A pályázat nyilvános és meghívásos egyaránt.

Az I. lépcsõben pályázni kell a II. lépcsõben megrendezendõ kiállításon való részvételre. Pályázni személyenként (v. irodánként) maximum 3-3 mûvel lehet. A pályázatot a MÉSZ elnöksége által megszavazott bizottság* bírálja el (akik egyben a meghívottak személyére is javaslatokat tehetnek).

A II. lépcsõben megrendezett kiállításra kiválasztott mûvek, munkák végleges dokumentálása egységes kivitelben, minõségi tipográfiával és képi megjelenítéssel készül majd. A kiállítás elõször a 2008-as „Építészet Hónapja” keretében kerül bemutatásra.

menetrend:
a pályázat meghirdetésének kezdete: 2008. március 3.
a pályázat beadása (I. lépcsõ):
személyesen: 2008. április 28-30.
(hétköznaponként 9-16 óra között a MÉSZ titkárságán, 1088 Budapest, Ötpacsirta u 2.)
postán: 2008. április 30-i beérkezéssel.
(postacím: MÉSZ, 1088. Budapest, Ötpacsirta u 2.)
eredményhirdetés (I. lépcsõ): 2008. május 19.
a pályázatok bemutatása, kiállítása (I. lépcsõ): 2008. május 19-30.

a kiállítási anyag elkészítése (II. lépcsõ): 2008. szeptember 15.-ig
a pályázatok bemutatása, kiállítása (II. lépcsõ): 2008. október

követelmények:
Minden pályázónak (egy személy, vagy iroda) maximum 3 db, azonos formátumú pályázati lapot kell beadnia (laponkét 1-1 pályamûvel). Egy pályamûvet (elképzelhetõ több alkotós pályamû is) hosszában félbevágott A/1 (297x840mm) méretû, álló formátumú habkartonra kell felkasírozni.
A lapok fekete, vagy fehér háttérrel, valamint fekete-fehér fotók felhasználásával, összeszerkesztett, nyomtatott formában kerüljenek a tablókra! A felkasírozandó mûvek technikai kivitelezése kötetlen, de fontos a jól megérthetõ képi megjelenítés (természetesen a jó grafikai színvonal és a korrekt mûszaki megjelenítés), és a kevés, de informatív szöveg is. (A tablókra kerülhet a pályázó egy-két megjegyzése a mû megvalósulási körülményeirõl, különleges személyes kötõdéseinek okairól. A pályázati tablók magyar nyelvûek.) A formailag hibás pályázat kiesik a bírálati folyamatból.

A beadott munkák lehetnek megvalósult mûvek, vagy meg nem valósult munkák is. Elõtérbe helyezendõ a megépült munkák bemutatása, de bármilyen korábban díjazott, elõremutató, színvonalas terv, építészeti mû is beadható (kivétel az f_f_f_2006-os kiállításon részt vett tervek).

A tabló(k) mellékleteként, A/4-es lapon, beadandó a pályázó(k) adata(i) is (név (cégnév), cím, e-mail, telefon)!

„díjazás”:
Minden formai követelménynek eleget tett pályázat az I. lépcsõben kiállításra kerül (tervezett helyszín: Építészek Háza, Budapest, Ötpacsirta u. 2.). A kiválasztott pályázatok (tablók) mûvei a II. lépcsõben nemzetközi kiállításra alkalmasan feldolgozásra kerülnek, katalógussal együtt (amelyben az alkotók fényképe és rövid életrajza is szerepel majd).
A kiválasztottak amennyiben nem MÉSZ tagok, felvételt nyerhetnek a MÉSZ-be, és két évig tagdíjmentesek lesznek.


* bíráló bizottság:
Reischl Gábor   -   az f_f_f_ fõkurátora
Csontos Györgyi   -   kurátor, a MÉSZ elnökségének tagja
Kalmár László   -   az f_f_f_2006 kiállítás egyik résztvevõje, a MÉSZ alelnöke
 
Czigány Tamás,
Dévényi Tamás,
Getto Tamás,
Rudolf Mihály,
Vesmás Péter   -   építészek
A felmerült kérdésekkel kapcsolatban megkereshetõ:
Csontos Györgyi (e-mail: csontos.gyorgyi@ymmfk.szie.hu)

Kálmán Ernõ
a MÉSZ elnöke