«vissza   nyomtatás
 

f_f_f_ „fiatalok feketén-fehéren” 2008Szegõ György építészeti, urbanisztikai írásai 1998-2008
Táj, templom, szobor


A Ráday Könyvesház által rendezett 6. Europoetica eseményei között saját kiadású könyvek bemutatására is sor került. A válogatott írásokat és tanulmányokat tartalmazó (az elsõ, 1998-as folytatásaként megjelent) kötetet Batár Attila építész, mûvészeti író (Párizs, New York) mutatta be a Ráday Könyvesházban – a háromnapos rendezvény egyik nyitóeseményeként. A könyv szûkebb értelmezésben „csak” építészetrõl szól, szélesebb összefüggésben az új Magyarország társadalmi-szellemi alakulása követhetõ nyomon az írásokban.
 
Batár Attila a fejezetek, nagy témák elemzése után a könyvrõl, mint írásmûrõl így szólt:
„Ha magyar folyóiratot – lett légyen az szakmai vagy más – olvasok, meglep az a hányaveti, nyegle hangvétel, ahogy írójuk a felvetett témákat kezeli. A szöveg írója úgy tesz, mintha magasan az égbõl nézne le, ahová ezek a holmi, földi dolgok el se jutnak… Ezekkel szemben Szegõ György szóhasználata, képei, mondatszerkesztése, minden mondata azt bizonyítja, hogy halálosan komolyan veszi feladatát, nagyon lényeges számára, hogy pontosan fogalmazzon Tudását nem fitogtatva, az ismereteit csak alátámasztásul használva idéz. A szerzõ felelõsségtudattal ír, sok esetben költõien fogalmaz, mindannak, amit leír, hitele van, nem lehet linkségen rajtakapni. A szövegen átüt meggyõzõdése, félti az építészetet. Ezért a felelõsségtudatért elismerést érdemel.”
 
Ráday Könyvesház, 2008, 238 oldal, szerk. Götz Eszter