«vissza   nyomtatás
   
Kapy Jenõ
Gáborjáni Péter 70 éves
Laudatio


Gáborjáni Péter: Az építészet teljességfája
... Igazi polihisztorról van szó: tudós, tanár, író, építész, képzõművész, aki különbözõ szakterületeket a legteljesebb természetességgel teszi maga számára átjárhatóvá. Nagy asszociációs vagyonra épülõ, lenyűgözõ műveltsége mögött ugyanakkor érezhetõ egy szilárd eszmeiség, etikai elkötelezettség. Pszichikai érzékenysége embertársaival ill. a bármely közösséggel való kapcsolatában szintén beszédtéma ismeretségi köreiben....