Tisztelt Olvasó!

Azzal a céllal indítjuk a kéthavonta nyomtatott régi-új Magyar Építőművészet www.magyarepitomuveszet.hu illetve rövidebb új nevén: www.m-e-m.hu honlapjának új rovatai között a Vizuális Kultúra havi frissítésű rovatot, hogy ezzel egyszerre többféle érdeklődőt szolgálunk. Azét is, aki a cím alatt egyszerűen azt érti: látható kultúra, de még inkább azét, aki követte vagy ezután követi az elmúlt másfél évtizedben tudományággá nott konszonáns fogalom, a vizuális kultúra, eddig itthon magyarul alig hozzáférhető gondolkodásmódját.
A látható világ újrafogalmazásában az építészek hagyományosan úttörő szerepet vállaltak. A szuken értelmezett építészetelmélet mostanában a leképezés egyre összetettebb feladatához képest szűk keretnek látszik. Reményeink szerint a művészetelmélet friss áramai jó szájtra találnak itt.

Szegő György DLA
főszerkesztő

Berta Erzsébet
„Architecture parlante” és/vagy „writing architecture”    >>
Változatok építészet és nyelv összekapcsolására
(MÉ UTÓIRAT 2009/2)
 
 
Pálinkás Edit
Harmónia – diszharmónia     >>
Gondolatok a vízparti fejlesztések fenntarthatóságáról
(MÉ UTÓIRAT 2009/2)
 
 
Daniel Libeskind
Három építészeti lecke (1985)    >>
Zarándoklat az Abszolút Építészetért
 
Bun Zoltán
Libeskind építészeti leckéi    >>
(MÉ UTÓIRAT 2009/1)
 
 
Bugya Brigitta
Interkulturális tapasztalat – skandináv tapasztalat    >>
Krabbesholm Højskole, Dánia
(MÉ UTÓIRAT 2009/1)
 
 
Botzheim Bálint
Parametrikus építészet    >>
– kódra fel! –
(MÉ UTÓIRAT 2008/1) 
 
 
25. szám
Aknai Katalin 
Tudatmódosító építészet
Corpora in Si(gh)te    >>
 
 
 
24. szám
Hornyik Sándor 
Posztkonceptuális arborétum
Erdély Miklós és az Indigo csoport egyik kiállítása    >>
 
 
 
23. szám
Eltérítés vagy újrahasznosítás?
Andreas Fogarasi vizuális „pszichogeográfiája”   >>
 
 
22. szám
Hornyik Sándor: A szépség vizuális konstrukciója  >>
Az AES+F csoport „utolsó felkelése”
 
Stephen Melville: Átalakulófélben lévõ romok  >>

 
 
21. szám
Charles Harrison
What Do Pictures Want? (recenzió)  >>
 
Sunil Manghani
Visual Studies. A Skeptical Introduction (recenzió)  >>
 
  
20. szám
Hornyik Sándor
Képháború?
A Sivatagi Vihartól a háborús pornóig  >>
 
Horányi Attila
Pokolkép
Szabó Dezsõ Time Bomb címû sorozatáról  >>
 
 
19. szám
Perenyei Mónika
Tekintetek kereszttüzében  >>
 
W. J. T. Mitchell:
A mûalkotás a bio-kibernetikus reprodukció korszakában  >>
 
 
18. szám
Lisa Cartwright
A film és a digitális világ a vizualitás tudományában
A filmtudomány a konvergencia korszakában  >>
 
Hornyik Sándor
A metaforák és az illúziók univerzalitása
Szûcs Attila festészetérõl  >>
 
 
17. szám
Timár Katalin:
Mi a vizuális kultúra?  >>

Tatai Erzsébet:
Feminista vizuális kultúra
Ulrike Rosenbach retrospektív kiállítása a Pixel Galériában  >>
  
 
16. szám
Anne Friedberg
Virilio képernyõje
Egy metaforikus jelenség a technológiai konvergencia korszakában   >>
 
Dékei Kriszta
Köztes tér
El-Hassan Róza retrospektív kiállítása a Mûcsarnokban   >>
 
 
15. szám
James Elkins
Mi a visual studies?   >>

Hornyik Sándor
High-tech vizualizációs technológiák a szórakoztatóipar szolgálatában,
avagy miért lett a Helyszínelõk Amerika legnépszerûbb TV-sorozata   >>

 
14. szám
Hornyik Sándor
Idegenek, (át)utazók és outsiderek a képek birodalmában   >>
Problémák a vizuális kultúra körül
 
Sigrid Schade:
Amikor a mûvészettörténet vezetõ tudomány akar lenni  >>
Piruettek a „pictorial turn” körül
 
 
13. szám
Süvecz Emese:
Kurátorok a kiállítás ipar szolgálatában.
A Mûcsarnok Coolhunters címû kiállításáról  >>

Hornyik Sándor:
A technika magaslatai és a tudat mélységei  >>


12. szám
Turai Hedvig
Kattints a múltra  >>

Vizuális Kultúra Kérdõív  >>

Hornyik Sándor
A „posztmodern” és a vizuális kultúra
Széljegyzetek az October folyóirat Vizuális Kultúra Kérdõívéhez  >>


11. szám
András Edit:
Haláli nõk
Varga Rita kiállításairól  >>

Horányi Attila:
Vizuális kultúra: dilemmák és feladatok   >>


10. szám
Hornyik Sándor:
Technorealista ponyvaregény
Cseke Szilárd festményei  >>

Barbara Stafford:
Vizuális pragmatizmus egy virtuális világ számára  >>


9. szám
Tatai Erzsébet:
Magánügy?
Mûcsarnok 2005. december 17. – 2006. február 26.  >>

Hornyik Sándor:
Vizuális kultúrák II.  >>
Spektrum


8. szám
Hornyik Sándor:
Festõi utazás a vizuális kultúra birodalmában  >>
Szabó Dorottya, Adorján Attila, Moizer Zsuzsa, Soós Nóra és Szabó Dezsõ képei

Bán András:
Vizuális antropológia vs. vizuális kultúra?  >>


7. szám
Turai Hedvig
A Nagy Hülyéskedés
Gyenis Tibor–Koronczi Endre: Energiaklub, 2002-2005  >>

James D. Herbert
Vizuális kultúra / Visual Studies  >>
Fordította: Hornyik Sándor


6. szám
Dékei Kriszta
A vizuális érzékeléstõl a látásig
Pauer Gyula kiállítása a Mûcsarnokban  >>

Pauer Gyula
Az elsõ PSZEUDO kiállítás manifesztuma  >>

Hornyik Sándor
A vizuális kultúra retorikája
Egy újabb fejezet a régiek és a modernek viszályában?  >>


5. szám
Süvecz Emese
„Kinn is vagyok, benn is vagyok”
Uglár Csaba mûvészetének nonkonformizmusáról >>

Keith Moxey
Nosztalgia a Valódi után
A mûvészettörténet és a visual studies problematikus viszonya >>
(Ferencz Judit fordítása)


4. szám
W. J. T. Mitchell
Interdiszciplinaritás és vizuális kultúra kutatás >>
(Fordította Hornyik Sándor)

Hornyik Sándor
W. J. T. Mitchell képi fordulata >>

Hornyik Sándor:
Vizuális kultusz
A Star Wars kora >>


3. szám
Aknai Katalin
Maus az alagútban >>

Turai Hedvig
Holokauszt és vizuális kultúra >>


2. szám
Bán András
Egy talált tér berendezése >>
 
Ébli Gábor
A látás iskolája – Múzeum és vizualitás >>
 

1 szám
Hornyik Sándor
Vizuális kultúrák - a kezdetekrõl >>

Hornyik Sándor
A vizuális kultúra genealógiája - Egy lehetséges kronológia >>

A Visual Culture magyar nyelvû irodalma >>

Rovatköszöntõ >><< vissza