A Visual Culture magyar nyelvű irodalma

Aknai Katalin: Mi volt? Mi van? Mi marad? (Korreferátum Bán András Csak a képek maradnak ránk című elõadásához.) In: Vizuális Kultúra Konferencia (CD-Rom). Vizuális Kultúra Kutatócsoport, Magyar Iparművészeti Egyetem, 2004. (1-4.)

Alpers, Svetlana: Hű képet alkotni. Holland művészet a 17. században. (Fordította: Várady Szabolcs) Corvina, Budapest, 2000.

Bal, Mieke: Vizuális esszencializmus és a vizuális kultúra tárgya. (Fordította: Csáky Marianne.) Enigma, 11. évf. 41. sz. 2004. 86-112.

Bán András: Csak a képek maradnak ránk. In: Vizuális Kultúra Konferencia (CD-Rom). Vizuális Kultúra Kutatócsoport, Magyar Iparművészeti Egyetem, 2004. (1-7.)

Bán Zsófia: Lát-hatás. Bevezetés „A vizuális kultúra tudomány mai kérdései” című válogatáshoz. Enigma, 11. évf. 41. sz. 2004. 11-16.

Barthes, Roland: A kép retorikája. (Fordította: Angyalosi Gergely) Filmkultúra, 26. évf. 5. sz. 1990. 64-72.

Baxandall, Michael: Reneszánsz szemlélet, reneszánsz festészet. (Fordította: Falvay Mihály) Corvina, Budapest, 1986.

Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. (Fordította: Barlay László.) In: Benjamin, Walter: Kommentár és prófécia. Gondolat, Budapest, 1969. 301-334.

Boehm, Gottfried: Látás. Hermeneutikai reflexiók. (Fordította: Végsõ Roland.) Vulgo, 2. évf. 1-2. sz. 2000. 218-231.

Bredekamp, Horst: Mellõzött hagyomány? A művészettörténet mint képtudomány. (Fordította: Wessely Anna.) Buksz, 15. évf. 3. sz. 2003. 253-258.

Bryson, Norman: A tekintet a kiterjesztett mezõben. (Fordította: Végsõ Roland.) Enigma, 11. évf. 41. sz. 2004. 48-60.

Crary, Jonathan: A megfigyelõ módszerei. (Fordította: Lukács Ágnes.) Osiris, Budapest, 1999.

Foucault, Michel: Felügyelet és büntetés. A börtön története. (Fordította: Fázsy Anikó és Csűrös Klára) Gondolat, Budapest, 1990.

Ébli Gábor: Vizuális-e a kultúra? (Korreferátum Tímár Katalin Mi a vizuális kultúra? című elõadásához.) In: Vizuális Kultúra Konferencia (CD-Rom). Vizuális Kultúra Kutatócsoport, Magyar Iparművészeti Egyetem, 2004. (1-4.)

Horányi Attila – Tímár Katalin: Elöljáróban. Ex Symposion, 32-33. sz. 2000. 1-3.

Hornyik Sándor: A képi fordulatról. www.exindex.hu, 2002. (1-5.)

Hornyik Sándor: A vizuális kultúra retorikája. In: Vizuális Kultúra Konferencia (CD-Rom). Vizuális Kultúra Kutatócsoport, Magyar Iparművészeti Egyetem, 2004. (1-8.)

Jay, Martin: A modernitás látásrendszerei. (Fordította: Végsõ Roland.) Vulgo, 2. évf. 1-2. sz. 2000. 204-214.

Lacan, Jacques: A tükörstádium mint az én funkciójának kialakítója, ahogyan ezt a pszichoanalitikus tapasztalat feltárja számunkra. (Fordította: Erdély Ildikó – Füzéressy Éva.) Thalassa, 4. évf., 2. sz. 1993. 5-11.

Metz, Christian: A képzeletbeli jelentõ. (Fordította: Józsa Péter.) Filmtudományi Szemle, 1981. 2. sz. 1981. 5–103.

Mirzoeff, Nicholas: Mi a vizuális kultúra? (Fordította: Horányi Attila.) Ex Symposion, 32-33. sz. 2000. 27-32.

Mirzoeff, Nicholas: A vakság kánonja. (Fordította: Orbán Katalin.) Enigma, 11. évf. 41. sz. 2004. 31-47.

Mitchell, W. J. T.: Mi a kép? (Fordította: Szécsényi Endre) In: Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Kijárat, Budapest, 1997. 338-369.

Mitchell, W. J. T.: A látást megmutatni. A vizuális kultúra kritikája. (Fordította: Beck András.) Enigma, 11. évf. 41. sz. 2004. 17-30.

Mulvey, Laura: A vizuális élvezet és az elbeszélõ film. (Fordította: Juhász Veronika.) In: Kovács András Bálint – Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet új útjai. Palatinus, Budapest, 2004. 249-267.

Silverman, Kaja: Fassbinder és Lacan. A tekintet, a nézés és a képmás újragondolása. (Fordította: Kis Anna.) Enigma, 11. évf. 41. sz. 2004. 61-85.

Tímár Katalin: Mi a vizuális kultúra? In: Vizuális Kultúra Konferencia (CD-Rom). Vizuális Kultúra Kutatócsoport, Magyar Iparművészeti Egyetem, 2004. (1-7.)

Varga Tünde: Képszövegek. W. J. T. Mitchell: Picture Theory. In: Kulcsár Szabó Ernõ – Szirák Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Balassi, Budapest, 2003. 202-210.

Warburg, Aby: Pogány-antik jóslás Luther korából. (Fordította: Adamik Lajos.) Helikon, Budapest, 1986.

Zwickl András: Korreferátum Hornyik Sándor A vizuális kultúra retorikája: egy újabb fejezet a régiek és a modernek viszályában? című elõadásához. In: Vizuális Kultúra Konferencia (CD-Rom). Vizuális Kultúra Kutatócsoport, Magyar Iparművészeti Egyetem, 2004. (1-4.)

<< vissza